Så skapar du en bra stallmiljö

Ett stall är en plats där både hästar och människor ska vistas tillsammans, och det medför av naturliga skäl stora krav på stallmiljön, eftersom den måste vara säker och trygg för både människa och djur.

En av de viktigaste sakerna man måste tänka på för att skapa en god stallmiljö är hygienen, det vill säga att det är rent och torrt i stallet. Man ska till exempel vara noga med att det strömedel man använder på golven i stallet håller tillräckligt hög hygienisk kvalitet, och att det hela tiden är torrt i stallet – fukt är hästens värsta fiende, och kan leda till bakterietillväxt såväl som lungsjukdomar och hudsjukdomar hos hästarna. Minst en gång om året bör man gå igenom hela stallet noga, och städa rent.

Något annat att tänka på kontinuerligt är ljudnivån i stallet. För människor kan buller och oljud vara störande, men för hästar kan det vara rent skadligt för hälsan att utsättas för högt eller ofta återkommande buller. Den lagliga övre gränsen för mekaniskt buller i stall med hästar är 65 dBA.

Många saker gällande stallmiljön måste man dock tänka på redan när man bygger stallet. Det gäller till exempel storleken på hästarnas spiltor och det faktum att hästar måste få både dagsljus och friskluft när de står på sina platser i stallet. Det finns därför fastställt att ett stall för hästar måste ha fönster eller andra ljusinsläpp för dagsljus, liksom att stallägarna måste se till att hästarna hela tiden får friskluft – antingen genom öppna dörrar eller genom mekanisk ventilation. Man måste också se till att alla golv i stallet där hästarna ska stå eller ligga har en jämn yta som är halkfri. I spiltorna ska golven vara beströdda med strö, eller något annat som gör att hästen kan ligga bekvämt på golvet. Med så mycket att tänka på vid konstruktionen av ett stall kan det vara skönt att det i alla fall är enkelt att beställa allt material som behövs. Du hittar nämligen allt från fönster till plankor och bräder på Buildor.se.

En aspekt av stallmiljön som har mer med säkerhet än hygien och trivsel att göra är brandskydd. När man bygger ett nytt stall ska man förutom det som nämnts ovan också tänka på att det ska finnas ett byggnadstekniskt skydd mot brand, och att man ska utforma byggnaden så att det finns möjlighet att rädda djuren vid en brand, eftersom de ju inte kan ta sig ut själva. För att vara säker på att man skapar ett så säkert stall som möjligt ur brandskyddssynpunkt bör man följa de rekommendationer som tagits fram av Lantbrukets Brandskyddskommitté.

En annan säkerhetsrisk för människor och hästar i ett stall är skaderisken. Man måste därför utforma boxväggar, boxdörrar och alla skiljeväggar mellan spiltorna så att de minimerar risken för skador hos både hästar och människor. Det ska till exempel inte finnas något som hästarna kan fastna med hovarna eller käken i, och dörrarna och väggarna till boxarna måste kunna stå emot en hästspark, så att en förbipasserande människa inte plötsligt får en boxdörr eller ett par hovar över sig. Om man har allt detta i åtanke kommer alla att kunna njuta av sin tid i stallet utan oro eller konflikter.